Vår affärsidé
Att optimera portföljer avseende avkastning, risk och etik med hänsyn
till finansförvaltande organisationers syfte och mål.

Grundarna
Grundarna av bolaget är Björn Falkeblad som arbetat som finanschef i Svenska kyrkan under 10 år och Göte Långberg som varit ekonomichef på Cancerfonden under 15 år.


Göte Långberg

Björn Falkeblad