Totalkoncept

 • Grundläggande ALM-analyser
 • Utvärdering av olika strategiska allokeringar
  i förhållande till kundens syfte och mål
 • Upprättande av förvaltningspolicies
 • Upphandling av förvaltartjänster
 • Infasning och implementering av valda strategier
 • Performance-analys
 • Löpande riskbevakning av kundens finansiella mål
 • Etisk screening
 • Utvärdering av förvaltare